Tarieven & vergoeding

Vergoeding

Logopedie en gespecialiseerde logopedische zorg als stottertherapie (declaratiecode 4301) vallen onder het basispakket in de zorgverzekering. Cliënten vanaf 18 jaar moeten eerst hun eigen risico zelf betalen. Dit is een wettelijke regeling. Voor kinderen is er geen verplicht eigen risico.

Om voor vergoeding voor logopedie-stottertherapie in aanmerking te komen, hebt u een verwijzing van uw huisarts of specialist nodig. Ik vraag u deze verwijzing (verwijsbrief) en uw identificatiebewijs bij onze eerste afspraak mee te brengen.

Praktijk voor Stottertherapie het Gooi heeft voor 2023 alleen een contract afgesloten met Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V.. Hebt u een polis afgesloten bij Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V., Interpolis, FBTO, De Friesland  Zorgverzekeraar N.V., Pro Life Zorgverzekeringen of One Underwriting B.V.? Dan worden de kosten van de consulten direct bij uw ziektekostenverzekeraar gedeclareerd. De behandelingen worden volledig vergoed vanuit het basispakket. Informatie hierover staat in uw polisvoorwaarden. Blijkt u onvoldoende of niet verzekerd, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het betalen van de rekeningen.

Bent u verzekerd bij een zorgverzekeraar met wie ik geen contract heb afgesloten? Dan bent u in 2023 zelf verantwoordelijk voor de gemaakte zorgkosten. U krijgt maandelijks een factuur van mij die u rechtstreeks aan mij betaalt. Deze factuur kunt u vervolgens indienen bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van de zorgverzekeraar en de polis die u hebt, zal deze het bedrag slechts gedeeltelijk vergoeden. Hebt u een restitutiepolis afgesloten bij een zorgverzekeraar, dan hebt u vrijheid van zorgkeuze en krijgt u meestal het volledige bedrag vergoed.

Informeer van tevoren bij uw zorgverzekeraar over de polisvoorwaarden en vergoeding van niet-gecontracteerde logopedie.

Tarieven 2023 bij Zilveren Kruis

Behandeltarief Praktijk voor Stottertherapie het Gooi in 2023 bij Zilveren Kruis
Anamnese en onderzoek na verwijzing€ 54,76
Individuele logopedie-stottertherapie (declaratiecode 4301)€ 74,76
Individuele zitting Tele-logopedie stotteren (declaratiecode 4309) € 74,76
Individuele zitting reguliere logopedie, 30 minuten (declaratiecode 4000)
€ 38,12
Overleg met derden, per 30 minutennvt
Schoolobservatie of gesprek, per 60 minutennvt
Instructie/overleg ouders/verzorgers van de cliënt, max. 30 minuten€ 37,37
Uit huis toeslag€ 17,83
Telefonische consulten, per 15 minutennvt
Verslaglegging aan derden op verzoeknvt

Tarieven 2023 bij niet-gecontracteerde zorg

Behandeltarief Praktijk voor Stottertherapie het Gooi in 2023 bij niet-gecontracteerde zorg
Individuele logopedie-stottertherapie (declaratiecode 4301)€ 85,50
Individuele zitting Tele-logopedie stotteren (declaratiecode 4309)€ 85,50
Individuele zitting reguliere logopedie, 30 minuten (declaratiecode 4000)
€ 42,75
Overleg met derden, per 30 minuten€ 42,75
Schoolobservatie of gesprek, per 60 minuten€ 85,50
Uit huis toeslag€ 25,35
Telefonische consulten, per 15 minuten€ 21,38
Verslaglegging aan derden op verzoek€ 85,50

Afspraak afzeggen

De behandelingen vinden plaats volgens afspraak. Bent u verhinderd? Zeg de afspraak dan minstens 24 uur van tevoren af. Te laat afgezegde of niet-nagekomen afspraken breng ik (ongeacht de reden) bij u in rekening. U ontvangt in dat geval rechtstreeks een nota van mij.