Privacyverklaring

Praktijk voor Stottertherapie het Gooi verwerkt medische gegevens van de cliënten. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens heb ik privacy hoog in het vaandel staan. In mijn privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens ik verwerk en waarvoor. Ook staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u hebt.

Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen, dan kunt u contact opnemen met Praktijk voor Stottertherapie het Gooi via de e-mail: info@stotterherapiehetgooi.nl.

Download privacyverklaring