Het Coronavirus en onderzoek/behandeling

De praktijk hanteert de richtlijnen vanuit de overheid en beroepsvereniging over corona. Concreet betekent dit dat alle consulten in principe life in de praktijk plaats zullen vinden. Heeft u, uw zoon of dochter of iemand anders in uw gezin symptomen van corona, dan waardeer ik het enorm als u uiterlijk 24 uur van tevoren met mij overlegt wat voor beide partijen wenselijk of mogelijk is voor de gereserveerde tijd. Dit om de kwetsbare doelgroepen die ik óók in de praktijk zie, zoveel mogelijk bescherming te kunnen bieden en op die manier ook die behandelingen continuïteit te kunnen bieden in de voortgang. Mijn persoonlijke voorkeur gaat ernaar uit om het consult online door te laten gaan, mocht er  corona zijn in het gezin of bij mij als behandelaar. Vanzelfsprekend ná onderling overleg en afstemming. Deze zogenoemde Tele-logopedie, vraagt van beide partijen een (andere) voorbereiding voor het consult, waardoor tijdig overleg (24 uur van tevoren) noodzakelijk is om samen te besluiten wat mogelijk en wenselijk is in relatie tot de gereserveerde tijd. Ook als u tot een risicogroep behoort en het voor u niet veilig voelt om in de praktijk af te spreken, is Tele-logopedie een mogelijkheid.

Belangrijk

Als u door omstandigheden uw afspraak in de praktijk moet/wilt veranderen naar een digitale afspraak, hoor ik dat graag uiterlijk 24 uur van tevoren in verband met de voorbereiding van het consult. Mocht u binnen de termijn van 24 uur de afspraak willen veranderen, dan gelden helaas de afspraken voor te laat geannuleerde afspraken (zie bij Vergoedingen).

Tarief

Het tarief voor Tele-logopedie en consulten die in de praktijk hebben plaatsgevonden is hetzelfde (zie voor aanvullende informatie bij het kopje Tarieven & Vergoeding). Als u niet bij Zilveren Kruis verzekerd bent, adviseer ik u bij uw zorgverzekering na te vragen of dit ook geldt voor de vergoeding bij uw zorgverzekeraar (vraagt u specifiek om de vergoeding van een individuele zitting Tele-logopedie stotteren bij ongecontracteerde logopedie/stottertherapie). In 2024 vergoedt helaas niet iedere zorgverzekeraar Tele-logopedie en zijn er soms afwijkende vergoedingen voor zogenoemde zorg op afstand.