Het Coronavirus en onderzoek/behandeling

Als het voor uw zorg of die van uw kind noodzakelijk is, en het ook veilig en verantwoord kan, maken we een afspraak voor onderzoek of behandeling in de praktijk. Heeft u, of iemand in uw gezin, (milde!) symptomen van corona? Dan kan onze afspraak helaas niet doorgaan in de praktijk! Wél kunnen we een behandeling op afstand plannen, ook wel Tele-logopedie genoemd. Op die manier kunnen we de behandeling toch door laten gaan. Ook als u tot een risicogroep behoort en het voor u niet veilig voelt om in de praktijk af te spreken, is Tele-logopedie een mogelijkheid. Als u door omstandigheden uw afspraak in de praktijk moet/wilt veranderen naar een digitale afspraak, hoor ik dat graag uiterlijk 24 uur van tevoren in verband met de voorbereiding van het consult. Mocht u binnen de termijn van 24 uur de afspraak willen veranderen, dan gelden helaas de afspraken voor te laat geannuleerde afspraken (zie bij Vergoedingen).

Tarief

Het tarief voor Tele-logopedie en consulten die in de praktijk hebben plaatsgevonden is hetzelfde (zie voor aanvullende informatie bij het kopje Tarieven & Vergoeding). Als u niet bij Zilveren Kruis verzekerd bent, adviseer ik u bij uw zorgverzekering na te vragen of dit ook geldt voor de vergoeding bij uw zorgverzekeraar (vraagt u specifiek om de vergoeding van een individuele zitting Tele-logopedie stotteren bij ongecontracteerde logopedie/stottertherapie). In 2023 vergoedt helaas niet iedere zorgverzekeraar Tele-logopedie en zijn er soms afwijkende vergoedingen voor zogenoemde zorg op afstand.

Regels vanwege corona

Gaan we elkaar ontmoeten in de praktijk? Dan is het belangrijk dat we ons samen houden aan bepaalde (hygiëne)regels. Deze regels staan in het Protocol Praktijkvoering en Hygiënemaatregelen. Ook hieronder hebben we ze neergezet.

Samen doen we er alles aan om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. We vertrouwen erop dat u begrip heeft voor de maatregelen.

Protocol Praktijkvoering en Hygiënemaatregelen

Maximaal 1 kind en 1 ouder/verzorger óf 1 volwassen cliënt zijn welkom in de praktijk.

Voordat u (en het kind) naar de praktijk komt/komen, stelt u zichzelf de volgende vragen:

 • Heeft u (of uw kind) één of meerdere van de volgende (ook milde!) symptomen: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)?
 • Heeft u (of uw kind) de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19-symptomen) gehad?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten?

Zo ja, kom dan niet naar de praktijk! Wij hebben de mogelijkheid voor een videoconsult.

Tussen de afspraken plannen wij 15 minuten ‘pauze’

 • Daardoor hebben volwassene en kind voldoende tijd om de praktijk te verlaten voordat de volgende cliënt binnenkomt.
 • Daardoor kunnen aangeraakte materialen door de therapeut worden schoongemaakt.

Altijd handen wassen!

 • Loop bij binnenkomst direct door naar de keuken om meteen de handen te wassen (tel samen met het kind tot 20 zodat ook de handjes van uw kind goed gewassen zijn).
 • Handen afdrogen met de papieren handdoekjes die klaar liggen. Papieren handdoekje na gebruik graag in de prullenbak gooien.
 • Er staat desinfecterende handgel op de tafel.

Behandelkamer en behandeling

 • Kind en eventueel ouder zijn beiden in de behandelkamer aanwezig. Als de ouder niet bij de behandeling aanwezig is, vragen wij u het kind af te zetten en op te halen (tijdstip in overleg met behandelend therapeut).
 • Therapeut houdt 1,5 meter afstand, voor zover mogelijk. Boven de tafel hangt een plexiglasscherm.
 • Gebruikte materialen worden na afloop schoongemaakt.

Algemene RIVM-maatregelen gelden ook in de praktijk!

 • Handen wassen
 • Afstand bewaren
 • Hoesten en niezen in de elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes.

Wat vragen we daarnaast van u:

 • Neem tijdig (24 uur van tevoren) contact op met de behandelend therapeut als u (milde!) klachten van verkoudheid, griep of andere luchtwegklachten heeft. In onderling overleg kan er gekeken worden of de behandeling op dat moment via tele-logopedie kan worden gegeven om continuïteit van de zorg te bieden.
 • Bent u zich ervan bewust dat de eerder gemaakte afspraken over het annuleren van een consult ook nu blijven gelden.