Consultatie

Hebt u of uw behandelend logopedist vragen over het stotteren of de behandeling van uw zoon of dochter? Vraag dan bij Praktijk voor Stottertherapie het Gooi een consultatie aan. Ik maak dan een afspraak met uw kind en een afspraak voor een ouderadviesgesprek. De bevindingen van mijn onderzoek bespreek ik zowel met de ouders als met de behandelend logopedist. Op basis van het consult kan ik een advies aan uw logopedist geven.

Er zijn drie mogelijkheden voor het vervolg:

  • de logopedist zet de behandeling van uw zoon of dochter voort
  • de logopedist zet de behandeling van uw zoon of dochter voort en wordt hierbij gecoacht door Praktijk voor Stottertherapie het Gooi
  • de behandeling wordt voortgezet binnen Praktijk voor Stottertherapie het Gooi.

De zorgverzekeraar vergoedt deze ‘second opinion’ (zie ook Tarieven & vergoeding). Er is wel een (nieuwe) verwijzing van de huisarts noodzakelijk.

Hebt u vragen? Neem contact met mij op voor meer informatie!